Sikkerhetskontroll av bil

Dette må du kunne for å kjøre opp. Du må også kunne forklare hva som kan skje dersom det oppstår feil.

 

 

SPØRSMÅL

SVAR

 

 

VOGNKORT

 

1. Hva er den største tillatte totalvekten på tilhenger denne bilen kan ha?

Se/vis i vognkortet.

b. Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre med for tung tilhenger?

Veigrep på forhjul, kursstabilitet, bremselengde, blendingsfare.

2. Hvor stor nyttelast kan denne bilen ha i tillegg til oss som er i bilen nå?

Se/vis i vognkortet.

b. Hvilke ulemper kan du oppleve hvis du har for tung last?

Kjøreegenskaper, bremselengde, blendingsfare.

 

3. Hvor stor tillatt totalvekt kan tilhengeren bak denne bilen ha når fører har førerkort klasse B?

Se/vis i vognkortet: Førerkortforeskriftene.

b. Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre med tilhenger med for stor tillatt totalvekt?

 

 

 

Ulovlig, veigrep, kursstabilitet, bremselengde, blendingsfare.

 

BREMSER

 

4. Kontroller om bremsekraftforsterker virker.

Utfør kontroll: Trykk 5-6 ganger, start motor – pedalen skal synke inn.

b. Er det forsvarlig å kjøre hvis bremsekraftforsterker ikke virker? Begrunn svaret!

 

Normalt ikke forsvarlig, gir nedsatt bremseeffekt, tung pedal.

5. Kontroller bremsevæskenivået.

Visuell kontroll under panseret.

 

b. Hva vil du gjøre hvis bremsevæskenivået er for lavt?

 

Slitte bremseklosser, lekkasje, oppsøke verksted.

6. Kontroller om bremsene har skjevtrekk.

Brems ca. 30 km/t, løst rattgrep.

b. Hva kan være årsaken til skjevtrekk?

Feil ved bremsene. Må på verksted.

7. Kontroller om varsellampen for tokrets bremsesystem virker.

Identifiser varsellampen, få den til å lyse og slukke.

 

b. Hva vil du gjøre hvis lampen begynner å lyse under kjøring?

Stanse, finne evt. årsak. Kontroller om bremsene virker.

 

8. Kontroller om varsellampen for ABS – bremsene virker.

 

 

 

Identifiser lampen, få den til å lyse og slukke.

DEKK

 

9. Kontroller dekk og felg for skader.

 

Visuell kontroll.

b. Hvilke skader er mest vanlige?

 

Rifter/sår på dekksiden, bulk i felg.

 

10. Kontroller dekkslitasje på begge forhjul.

Visuell kontroll.

b. Hva kan slitasjen fortelle deg?

Forstilling og lufttrykk.

11. Kontroller mønsterdybden på begge fordekk.

 

Visuell kontroll, evt. bruk av dybdemåler

  • Slitasjevarsler på dekk

b. Hva er risikoen ved å kjøre med for lite mønsterdybde?

Dårlig veigrep, vannplaning.

12. Hva er riktig lufttrykk i forhjulene på denne bilen?

Se instruksjonsbok, merke i dør eller i tanklokk.

b. Kontroller om lufttrykket er riktig i forhjulene.

Visuelt eller ved bruk av lufttrykksmåler.

13. Kontroller om begge forhjulene på denne bilen har nok mønsterdybde.

Visuell kontroll, dybdemåler eller slitasjevarsler på dekk.

b. Hva er kravet til mønsterdybde på vinter – og sommerdekk?

Vinterdekk 3mm

Sommerdekk 1,6 mm

14. Hva er riktig dekkdimensjon på denne bilen?

Se vognkortet.

b. Kontroller om forhjulene på denne bilen har riktig dimensjon.

Visuell kontroll.

 

15. Hvor stor bæreevne må dekkene på denne bilen ha?

Se vognkortet.

b. Kontroller om bakdekkene har riktig bæreevne.

 

STYRING

Visuell kontroll.

16. Kontroller at styringen er i orden.

Rattutslag til begge sider, selvoppretting, ulyder, retningsstabil.

b. Hva kan være årsaken til at bilen drar til en side?

Feil på forstilling, ulikt lufttrykk

17. Kontroller om servostyringen virker.

Start motor med rattbevegelse, kjenn at styring går lett.

b. Er det forsvarlig å kjøre dersom servostyringen ikke virker?

Ja. NB: Tung styring gir andre egenskaper.

 

18. Kontroller om bilen er retningsstabil.

I fart, ca. 30 km/t med løst rattgrep.

b. Hva kan være årsaken til at bilen trekker til en av sidene?

 

 

Feil lufttrykk i forhjul, feil i forstilling.

LYS OG LYKTER

 

19. Kontroller at alle bremselysene virker.

Visuell kontroll

b. Er det forsvarlig å kjøre når bremselysene ikke virker?

Nei, feilen kan være sikring eller pære.

20. Kontroller om nødsignalet virker.

Slå på lyset. Visuell kontroll.

b. I hvilke situasjon er det riktig og viktig å bruke nødsignallyset?

Ved nødstopp for å markere bil og situasjon.

 

21. Kontroller at nærlyset virker og at det er (noenlunde) riktig innstilt.

Slå på lysene, kjør inn mot vegg, visuell kontroll.

 

b. Hvilke ulemper vil det ha om nærlyset er feil innstilt?

Blending, siktstrekning.

22. Kontroller om kurve/tåkelyset virker.

Slå på lysene, visuell kontroll.

b. Hvilke ulemper kan det ha dersom kurve/tåkelyset blir brukt feil?

Blendingsfare, irritasjon, bot.

 

23. Kontroller at tåkelysene virker.

Slå på lysene, visuell kontroll.

b. Hvilke ulempe kan det ha dersom tåkelysene brukes feil?

Sterkt blendende, særlig i kø.

24. Kontroller at parkeringslys, baklys og skiltlys virker.

Slå på lysene, visuell kontroll.

b. I hvilken situasjon er det viktig at parkeringslysene er i orden?

 

 

Parkering i mørket uten andre lyskilder.

 

ANNET

 

25. Finn frem refleks.

Utføres

b. Hvor vil du plassere varseltrekanten dersom det blir aktuelt å sette den ut?

Godt synlig. Utenfor tettbygd strøk: 150m

Innenfor tettbygd strøk: Vurder.

26. Kontroller om vinduspusseren virker.

Prøv alle trinn.

b. Hva kontrollerer du på pusserbladet?

Slitasje, sår, løs gummi, striper på frontrutene.

27. Still inn varmeapparatet slik at is og dugg på frontruten fjernes så effektivt som mulig.

Utføres.

b. Still inn varmeapparatet slik du vil ha det under kjøring.

Utføres.

28. Vis hvordan du vil fjerne dugg fra bakruten.

Utføres.

b. Vis hvordan du vil fjerne dugg og is fra speilene.

Utføres.

29. Kontroller at batteriet sitter fast.

Utføres.

b. Hva er risikoen ved å kjøre med løst batteri?

Syresøl, kortslutning.

30. Kontroller at hornet virker.

Utføres.

b. Kontroller at lyshornet virker.

Utføres.

31. Kontroller at vindusspyleren virker.

Utføres.

b. Vis påfyllingssted for spylervæske.

Utføres.

32. Kontroller alle bilbeltene.

 

Visuell kontroll: Slitasje, skade, funksjonskontroll av lår/ruller.

b. Hva er risikoen med å bruke bilbelte med slapp ruller?

 

Beltet vil ligge løst, strammer ikke godt nok ved sammenstøt.

33. Finn frem og monter varseltrekant.

Utføres.

b. Hvor langt fra bilen bør du gå før du setter den opp?

 

Utenfor tettbygd strøk: 150m. Innenfor tettbygd strøk: Vurder.

34. Sett på nødsignalet.

Utføres.

b. Hvilke lys bør ikke stå på sammen med nødsignalet?

Fjern – eller nærlys vil minske effekten av nødsignalet.

35. Kontroller at varsellampen for kollisjonsputene virker.

Utføres.

b. Har det noen betydning hvilke passasjerer du plasserer i forsetet når bilen har kollisjonsputer?

Barn og kortvokste kan skades.

 

36. Kontroller motoroljenivået.

Utføres.

b. Vis påfyllingssted for motoroljen.

Utføres.