Priser - Kristiansand

PERSONBIL

KLASSE B, BE/B96 OG AUTOMAT

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs m/mørkekjøring Kr. 3 100,-
Trinn 1 Trafikalt grunnkurs u/mørkekjøring Kr. 1 700,-
Førstehjelp Kr.    500,-
SMS-varsel gratis
Kjøretime individuell undervisning Kr.    720,-
Trinn 2 Trinnvurdering Kr.    720,-
Trinn 3 Sikkerhetskurs bane (+baneleie kr. 1100,-) Kr. 2 550,-
Trinn 3 Trinnvurdering Kr.    720,-
Trinn 4 Sikkerhetskurs vei (4 t. teori + 9 t. kjøring) Kr. 7 920,-
Kjøretentamen Kr. 1 440,-
Leie av bil til førerprøven Kr. 1 800,-
Teorikurs Kr. 1 200,-
Mørkekjøringsdemonstrasjon Kr. 1 400,-
   
OPPLÆRING BE/B96:  
Lastesikringskurs Kr. 1 200,-
Dobbeltime (Veiledningstime trinn 2 og 3) Kr. 1 400,-
Trippeltime (Trinn 4 Sikkerhetskurs vei) Kr. 2 100,-
Leie av bil+henger til førerprøven (kun kl BE) Kr. 1 900,-

 

MOTORSYKKEL

KLASSE A / A1 / A2

Teorikurs (3 timer) Kr.    850,-
Kjøretime Kr.    800,-
Trinnvurdering Kr.    800,-
Leie av utstyr hele sesongen Kr.    500,-
Sikkerhetskurs bane (4 timer) Kr. 3 200,-
Sikkerhetskurs vei kl. A1 (5 timer) Kr. 4 000,-
Sikkerhetskurs vei kl. A2 (5 timer)  Kr. 4 000,-
Sikkerhetskurs vei kl. A (8 timer)                         Kr. 6 400,-
Kjøretentamen Kr. 1 600,-
Førerprøve + oppvarmingstime Kr. 1 600,-
Baneleie til Skandinavisk Trafikksenter Kr.    610,-
SMS-varsel gratis

 

MOPED

KLASSE M 146

Pris obligatorisk undervisning              Kr 4 500,-

Pris grunnpakke ink obl undervisning  Kr 5 940,-

Pris individuell  kjøretime                     Kr    490,-

Pris Gruppeundervisning pr time         Kr    300,-

Grunnpakke er nok den vi tenker de fleste vil komme inn under.