Priser

Sjekk våre tilbud før du bestemmer deg!

Prisene for kjøreopplæring varierer mellom trafikkskolene, og det er ofte vanskelig å få oversikt over hva man må betale for hele kjøreopplæringen.

Hos oss er vi opptatt av at du vet hva du betaler for, og du ikke skal betale for mye når hele kjøreopplæringen er gjennomført. Derfor har vi en oversiktlig prisliste, hvor du enkelt kan sette sammen priser for hele kjøreopplæringen. Vi skjuler ikke prisene i pakkepriser.

UFO Trafikkskole tilbyr

  • Skreddersydd opplæringsplan for hver elev.
  • Foreldrestøttet kjøreopplæring
  • Foreldrekveld, hvor foreldrene får veiledning om privat øvingskjøring
  • Vi tilbyr teorikurs. Undersøkelser viser at de som ikke tar teorikurs bruker i snitt 6 timer mer på kjøreopplæringen.
  • Våre trafikklærere skal ikke ta telefoner under kjøreopplæring
  • Betjente kontorer
  • Videostøttet opplæring
  • Kjøregårdsundervisning

For de avdelingene hvor vi ikke kan tilby alle disse fordelene, har vi differensierte priser.

Pakkepriser er ikke alltid billigst. Sjekk om det virkelig er så billig som det lokkes med. UFO Trafikkskole kommer som oftest svært gunstig ut ved prissammenligninger med andre trafikkskoler på Sørlandet.

Derfor sier vi; ”Sjekk våre tilbud før du bestemmer deg!”