Personbil

Klasse B, BE/B96 og Automat

FØREROPPLÆRINGEN

Opplæringen i klasse B har fire trinn. Det er viktig å ha nådd målet for ett trinn for å ha godt utbytte av opplæringen på det neste. En del av opplæringen er obligatorisk, disse timene må du ta på trafikkskole.

Gode råd

 • Samarbeid med trafikkskolen fra starten av opplæringen! Da lærer du raskere, og det blir tryggere å øvelseskjøre privat.
 • Ta teorikurs på trafikkskolen! (Teorikurs må ikke forveksles med trafikalt grunnkurs)
 • Kjøp deg læremateriell gjennom trafikkskole, i bokhandelen eller på internett
 • Les læreboken grundig flere ganger
 • Lær deg kunnskapsstoffet samtidig som du tar praktisk opplæring, da sitter det bedre
 • Å bare løse oppgaver på nettet er ikke nok til å lære stoffetTrinn 1

Trafikalt grunnkurs

Før du kan begynne øvelseskjøring privat eller begynne trafikkopplæringen ved en trafikkskole må du ta trafikalt grunnkurs.

Trafikalt grunnkurs er obligatorisk og er felles for alle de lette kjøretøyklassene (moped, motorsykkel, personbil, tre- og firehjuls moped, snøscooter og traktor).

Kurset er i alt på 17 undervisningstimer og omhandler:

 • Trafikkopplæringen
 • Grunnleggende forståelse for trafikk
 • Mennesket i trafikken
 • Øvelseskjøring og kjøreerfaring
 • Førstehjelp
 • Tiltak ved trafikkulykke
 • Mørkekjøring

Gjennom opplæringen i trinn 1 skal du utvikle en grunnleggende forståelse for hva bilkjøring, moped- eller motorsykkelkjøring, kjøring med traktor eller snøscooter innebærer.Viktig info.

Du kan begynne med Trafikalt grunnkurs fra fylte 15 år. Er du over 25 år slipper du deler av grunnkurset.


Trinn 2

Grunnleggende kompetanse

Gjennom opplæringen på trinn 2 skal eleven tilegne seg kunnskap om bilen og bilkjøring, og lære å mestre bilen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter

Omfanget av undervisningen må tilpasses elevens forutsetninger og muligheter for øvelseskjøring.

Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse.


Læreplan klasse B


Klikk her for å se hele læreplanen for klasse B
 

Trinn 3

Trafikal del

Gjennom opplæringen i trinn 3 skal eleven skal lære seg å beherske kjøring i variert trafikk. Ved avslutningen av trinn 3 skal elevens kjørekompetanse være slik at kjøringen er selvstendig.

Sikkerhetskurs på bane er obligatorisk for alle som skal ha førerrett i klasse B, og gjennomføres mot slutten av opplæringen på trinn 3.

Kurset er en videreutvikling av det tidligere glattkjøringskurset og er utvidet med 1 time. I denne timen legges det vekt på sikring av passasjerer og last.

Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse. 


Søknadskjema Statens Vegvesen

Klikk deg inn på Statens vegvesen for å søke om sertifikatet.

 

Trinn 4

Avsluttende del

Opplæringen i trinn 4 skal bidra til å bringe elevene fram mot førerprøven. Opplæringen her er rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet. Det er viktig at eleven øver mye også i trinn 4 slik at han/hun får mest mulig erfaring på dette nivået før han/hun skal ut på vegen alene.

Sikkerhetskurs på veg er obligatorisk i trinn 4 og utgjør den avsluttende delen av opplæring ved trafikkskole.

Målet for sikkerhetskurs vei er hovedsaklig rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet.

For klasse BE (personbil med tilhenger) er kurs i sikring av last obligatorisk.


Sikkethetskontroll

Klikk her for å se sikkerhetskontrollen.

 

Førerprøve

TEORETISK FØRERPRØVE

Teoriprøven gjennomføres på PC på trafikkstasjonene. Du kan ta teoriprøven 6 måneder før du er gammel nok i forhold til førerkortklassen du skal ta prøve i. På teoriprøven er det mange spørsmål med flere alternative svar. Du må svare riktig på 85% av alle oppgavene for å få bestått prøve.

Det er forskjellig antall spørsmål i de ulike førerkortklassene, se på oversikten over alle teoriprøvene. Der ser du antall spørsmål, maks antall feil og hvor lang tid du får til å gjennomføre prøven.Det er viktig at du forbereder deg godt til teoriprøven. Det viser seg at for mange "tar en sjanse" og prøver uten forberedelser, men resultatet blir da dessverre ofte ikke bestått.

Ufo Trafikkskole tilbyr teorikurs der de underviser i de temaene det er naturlig at du vil få spørsmål fra på den teoretiske prøven. Du kan også skaffe deg kunnskapen på egen hånd ved å kjøpe deg læremateriell gjennom trafikkskolen, i en bokhandel eller på internett. Det viser seg ofte at å bare løse oppgaver på nettet ikke holder som forberedelse.

Før du kan gå opp til teoriprøve, må du:

 • ha levert  søknad om førerkort
 • være gammel nok
 • ha med deg gyldig legitimasjon
 • ha betalt gebyr 

 

PRAKTISK FØRERPRØVE

Alle praktiske førerprøver, uansett førerkortklasse, gjennomføres etter noen generelle regler: Ruta som kjøres skal være slik at kandidaten får vist sine ferdigheter under forskjellige veg- og trafikkforhold. Trafikkstasjonen har flere faste ruter i de forskjellige førerkortklassene. Ruten trekkes av et dataprogram, så sensor bestemmer ikke rutevalget.

I tillegg til kjøreturen, vil førerprøven også inneholde en sikkerhetskontroll av kjøretøyet. Kandidaten kan bli bedt om å kontrollere dekk eller bremser, eller andre kontroller som er av betydning for sikkerheten.

På lett og tung motorsykkel, består førerprøven også av en ferdighetsprøve i spesielle øvelser. Ferdighetsprøven gjennomføres på et sperret område, og må være bestått før kandidaten skal kjøre i trafikk.

Det er viktig at kandidaten kjører mest mulig selvstendig på førerprøven. Dette gjøres blant annet ved at sensoren gir beskjeder om hvor det skal kjøres på en slik måte at det forteller om lengre kjørestrekninger.

Før du kan gå opp til praktisk prøve, må:

 • all obligatorisk opplæring være fullført og registrert
 • vandelen din må være i orden
 • eventuell helseattest være levert
 • du ha bestått teoriprøven
 • ha med deg akseptabel legitimasjon
 • gebyr være betalt 

 

Føreropplæring klasse BE og B96 (personbil med tilhenger)

Opplæringen i klasse BE og B96 har også fire trinn. Trinn 1 blir dekket ved at du har opplæring i klasse B. Det er viktig å ha nådd målet for et trinn for å ha godt utbytte av opplæringa på det neste.

Obligatorisk opplæring
En del av opplæringa er obligatorisk, disse timene må du ta på trafikkskole. Andre deler kan du velge og du vil ta på trafikkskole eller privat.

Gode råd

 • Samarbeid med trafikkskolen fra starten av opplæringa!
 • Ta timer på trafikkskolen før du øver privat! Da lærer du raskere, og det blir trygt å øvelseskjøre privat.

Nytt i 2013:

•Med ny kode 96 til førerkort klasse B kan du kjøre bil og tilhenger som til sammen har tillatt totalvekt 4250 kg. Du får førerkort i klasse B kode 96 ved å ta minst 7 timer obligatorisk opplæring uten å måtte gå opp til ny førerprøve.
•Opplæringen i klasse BE omfatter heretter minst 7 timer. For å få førerrett i klasse BE, må du fremdeles gå opp til førerprøve.

Viktig info.

 • Betal gebyret (kl B kr. 1110,- og kl. BE kr. 940,-) senest dagen før på Biltilsynet, eller betal til kontonr.: 7694.05.05670 ca. 1 uke før. Påfør da fødsel- og personnummer + førerkortklasse.
 • Ta med kvittering for betalt gebyr + gyldig legitimasjon. BE-elever må ta med sertifikatet.
 • Avbestilling av førerprøve må skje senest 2 virkedager før.
 • Alt utestående til trafikkskolen må være betalt før oppkjøring.