Samarbeidspartnere

Skandinavisk Trafikksenter AS

Senterets hovedarbeidsområde er obligatorisk sikkerhetskurs for tunge kjøretøy, samt stille senteret til disposisjon for trafikkskolene slik at obligatorisk sikkerhetskurs på bane til førerkort for personbil (Klasse B) kan gjennomføres.

Transportsikkerhet er et viktig konkurransefortrinn for transportbedrifter. Skandinavisk Trafikksenter utvikler og gjennomfører sikkerhetskurs for sjåfører i samarbeid med den enkelte transportbedrift.

Skandinavisk Trafikksenter skal være et ledende kompetansesenter innen transportsikkerhet og føreropplæring

Tilpasse seg de offentlige rammebetingelser undervisningsmessig og være en pådriver til utvikling av læreplaner innen transport- og føreropplæring. Tilpasses seg markedets krav til kvalitet og pris.

  • Baneanlegget er på 100 mål.
  • Moderne undervisningsbygg med kantine for elevene
  • Topp moderne kjøretøy til undervisning innen person- og godstransport
  • 15 ansatte som er topp motivert for å etterkomme kundens ønsker.
  • Ca. 7500 elever får hvert år opplæring på senteret.

 

ATL

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) skal arbeide for god trafikkopplæring og legge til rette for gode og forutsigbare rammevilkår for medlemmene. I samarbeid med offentlige myndigheter og andre organisasjoner vil vi være en synlig aktør i arbeidet for økt trafikksikkerhet.