Ny læreplan moped

Mer informasjon her

På grunn av ny læreplan som trådte i kraft 01.01.2017, er mopedopplæringen blitt mer omfattende.

Det som er nytt er:
 - Sikkerhetskurs (3 timer teori)
 - Trinnvurdering (2x1 time)
Opplæringen har blitt mer individualisert.
I følge nye forskrifter må man ha oppnådd et høyt nok nivå på et trinn for å kunne gå videre til det neste trinnet. Dvs antall timer vil ikke lenger være likt for alle, men avhengig av hver enkelt elevs erfaring, kunnskap og forutsetninger.

Pris obligatorisk undervisning                    kr. 4500,-
Pris grunnpakke inkl. obl. undervisning     kr. 5940,-
Pris individuell kjøretime                            kr.   490,-
Pris gruppeundervisning pr. time               kr.   300,-

Grunnpakken er nok den vi tenker de fleste vil komme inn under.

Meld deg på her