Ny fraværsgrense i videregående skoler

Redd for mye fravær?

Vi vil gjerne hjelpe deg med å redusere fravær i.f.b. førerkortundervisning mest mulig.

Stikkordet her vil være å beregne god nok tid.
Ta kontakt med oss tidlig; gjerne som 16-åring; slik at du sammen med lærer kan planlegge fritimer og ferien inn i opplæringsløpet.

Deler av opplæringa kan kjøres utenom skoletid, mens andre sekvenser trenger en viss trafikkmengde for at du skal få godt utbytte.
Sikkerhetskurs bane foregår bare på dagtid.