Motorsykkel

Klasse A1, A2 og A

FØREROPPLÆRINGEN

Føreropplæringen for lett og tung motorsykkel følger et forløp på 4 trinn. Den legger stor vekt på at eleven skal ha riktig fremdrift i opplæringen slik at eleven får et godt utbytte av undervisningen på det neste trinnet.

Den nye motorsykkelopplæringen har stor fokus på kjøreteknisk kompetanse, med blant annet obligatorisk kurs i presis kjøreteknikk.

Gode råd

 • Samarbeid med trafikkskolen fra starten av opplæringen!
 • Ta teorikurs på trafikkskolen! (Teorikurs må ikke forveksles med trafikalt grunnkurs)
 • Kjøp deg læremateriell gjennom trafikkskole, i bokhandelen eller på internett
 • Les læreboka grundig flere ganger
 • Lær deg kunnskapsstoffet samtidig som du tar praktisk opplæring, da sitter det bedre
 • Å bare løse oppgaver på nettet er ikke nok til å lære stoffet
 • Ta timer på trafikkskolen før du øver privat! Da lærer du raskere, og det blir trygt å øvelseskjøre privatTrinn 1

Trafikalt grunnkurs

Før du kan begynne å øvelseskjøring privat eller begynne trafikkopplæringen ved en trafikkskole må du ta trafikalt grunnkurs. Trafikalt grunnkurs er obligatorisk og er felles for alle de lette kjøretøyklassene (moped, motorsykkel, personbil, tre- og firehjuls moped, snøscooter og traktor).

Kurset er i alt på 17 undervisningstimer og omhandler:

 • Trafikkopplæringen
 • Grunnleggende forståelse for trafikk
 • Mennesket i trafikken
 • Øvingskjøring og kjøreerfaring
 • Førstehjelp
 • Tiltak ved trafikkulykke
 • Mørkekjøring

Gjennom opplæringen i trinn 1 skal du utvikle en grunnleggende forståelse for hva bilkjøring, mopedkjøring, motorsykkelkjøring, kjøring med traktor eller snøscooter innebærer. 

Viktig info.

Du kan begynne med Trafikalt grunnkurs fra fylte 15 år. Er du over 25 år slipper du deler av grunnkurset.

Trinn 2

Grunnleggende kompetanse

Alt lærestoff i dette trinnet er felles for klassene A1 og A. Gjennom opplæringen på trinn 2 skal eleven tilegne seg kunnskap om motorsykkelen og motorsykkelkjøring. Eleven skal lære å mestre motorsykkelen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. 

Teoridel på 3 undervisningstimer. Temaene er motorsykkelkjøring, miljø, sikkerhet og opplæring og skal være fullført før praktisk opplæring i trinnet påbegynnes.

Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse. 

Læreplan klasse A1, A2 og A

Klikk her for å se hele læreplanen på klasse A1, A2 og A.

Trinn 3

Trafikal del

Lærestoffet i trinn 3 er felles for klassene A1 og A, med unntak av «Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk klasse A». Dette kurset er obligatorisk kun for klasse A. De øvrige målene i trinn 3 er rettet mot elevens læring og kjøring i variert trafikk.

Sikkerhetskurset er på totalt 4 undervisningstimer, og har hovedfokus på presis kjøreteknikk ved bremsing og styring av motorsykkel. 


Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse. 


Søknad Statens vegvesen

Klikk deg inn på Statens vegvesen for å søke om sertifikatet.

 

Trinn 4

Avsluttende del

Målene i trinn 4 både for klasse A1 og A, er hovedsakelig rettet mot risikoforståelse ved motorsykkelkjøring. Sikkerhetskurs på veg, er den avsluttende delen av opplæringen og er obligatorisk i klasse A1 og A.

Sikkerhetskurset klasse A1: består av totalt 4 timer, hvorav 3 timer skal være sammenhengende praktisk kjøring. Den teoretiske delen fordeles med en sekvens før og en etter den praktiske kjøringen.

Sikkerhetskurset klasse A: består av totalt 8 timer, fordelt med 4 timer teori og 4 timer praksis. Den praktiske delen består av 4 timer sammenhengende kjøring. Kurset innledes og avsluttes med 2 - timers teorisekvenser. 

 


Førerprøve

TEORETISK FØRERPRØVE

Teoriprøven gjennomføres på PC på trafikkstasjonene. Du kan ta teoriprøven 6 måneder før du er gammel nok i forhold til førerkortklassen du skal ta prøve i. På teoriprøven er det mange spørsmål med flere alternative svar. Du må svare riktig på 85% av alle oppgavene for å få bestått prøve.

Det er forskjellig antall spørsmål i de ulike førerkortklassene, se på oversikten over alle teoriprøvene. Der ser du antall spørsmål, maks antall feil og hvor lang tid du får til å gjennomføre prøven.Det er viktig at du forbereder deg godt til teoriprøven. Det viser seg at for mange "tar en sjanse" og prøver uten forberedelser, men resultatet blir da dessverre ofte ikke bestått.

Før du kan gå opp til teoriprøve, må du:

 • ha levert  søknad om førerkort og fått den godkjent
 • være gammel nok
 • ha med deg gyldig legitimasjon
 • ha betalt gebyr 

 

PRAKTISK FØRERPRØVE

Alle praktiske førerprøver, uansett førerkortklasse, gjennomføres etter noen generelle regler: Ruta som kjøres skal være slik at kandidaten får vist sine ferdigheter under forskjellige veg- og trafikkforhold. Trafikkstasjonen har flere faste ruter i de forskjellige førerkortklassene. Ruten trekkes av et dataprogram, så sensor bestemmer ikke rutevalget.

I tillegg til kjøreturen, vil førerprøven også inneholde en sikkerhetskontroll av kjøretøyet. Kandidaten kan bli bedt om å kontrollere dekk eller bremser, eller andre kontroller som er av betydning for sikkerheten.

På lett og tung motorsykkel, består førerprøven også av en ferdighetsprøve i spesielle øvelser. Ferdighetsprøven gjennomføres på et sperret område, og må være bestått før kandidaten skal kjøre i trafikk.

Det viktig at kandidaten kjører mest mulig selvstendig på førerprøven. Dette gjøres blant annet ved at sensoren gir beskjeder om hvor det skal kjøres på en slik måte at det forteller om lengre kjørestrekninger.

Før du kan gå opp til praktisk prøve, må:

 • all obligatorisk opplæring være fullført og registrert
 • vandelen din må være i orden
 • eventuell helseattest være levert
 • du ha bestått teoriprøven
 • ha med deg gyldig legitimasjon
 • gebyr være betalt 

Viktig info.

 • Betal gebyret kr. 1120,- senest dagen før på Biltilsynet, eller betal til kontonr.: 7694.05.05670 ca. 1 uke før. Påfør da fødsel- og personnummer + førerkortklasse.
 • Ta med kvittering for betalt gebyr + gyldig legitimasjon. 
 • Avbestilling av førerprøve må skje senest 2 virkedager før.
 • Alt utestående til trafikkskolen må være betalt før oppkjøring.