MØRKEKJØRING

Meld deg på i dag

Mørkekjøringsvedtaket sier at:

 • "Beviset for øvelseskjøring som blir utstedt etter trafikalt grunnkurs vil heretter gi rett til å øvelseskjøre hele året eller rett til å øvelseskjøre i perioden 16. mars - 31. oktober, avhengig av  om opplæring i kjøring i mørket etter trafikkopplæringsforskriften §8-1 femte ledd, er fullført."De som ikke har gjennomført mørkekjøring kan øvelseskjøre bare i sommerhalvåret; i tidsrommet16. mars - 31. oktober. Elever med innmeldt trafikalt grunnkurs etter 3. juni 2013, må gjennomføre mørkekjøring før 31. oktober for å få øvelseskjøre.
   
 • Tar du trafikalt grunnkurs i tida 16. mars – 31. oktober uten å få gjennomført mørkekjøring, er beviset gyldig kun i tiden 16. mars - 31. oktober. 
   
 • Du må gjennomføre mørkekjøring før du kan øvelseskjøre i tidsrommet 1. november - 15. mars.
   
 • Når du har gjennomført mørkekjøringen, får du tilsendt nytt bevis som gjelder hele året, fra Statens vegvesen.
   
 • Mørkekjøringen er en viktig del av føreropplæringen som alle bør ta så tidlig som mulig.

  (Tok du trafikalt grunnkurs uten mørkekjøring før 2009, er ikke beviset ditt tidsavgrenset.)

  Meld deg på her