Læreplan AM146

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs

1.1 Trafikkopplæringen

1.2 Trafikk og førerrollen

1.3 Mennesket i trafikken og samhandling

1.4 Trafikkopplæring, øvingskjøring og kjøreerfaring

1.5 Plikter ved trafikkulykke og førstehjelp

1.6 Tiltak ved trafikkulykke

1.7 Trafikant i mørket

 

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

2.1 Grunnkurs klasse AM146

2.2 Individuell grunnleggende praktisk opplæring

2.3 Trinnvurdering jf. §7-5

 

Trinn 3 Trafikal del

3.1 Individuell trafikal opplæring

3.2 Sikkerhetskurs i trafikk

3.3 Trinnvurdering jf. §7-5

 

Trinn 4 Avsluttende opplæring

4.1 Obligatorisk sikkerhetskurs på veg for klasse AM146

4.2 Tilstrekkelig øving