Læreplan klasse B

TRINN 1 TRAFIKALT GRUNNKURS

1.1 Trafikkopplæringen

1.2 Trafikk og førerrollen

1.3 Mennesket i trafikken og samhandling

1.4 Trafikkopplæring, øvingskjøring og kjøreerfaring

1.5 Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp

1.6 Tiltak ved trafikkulykke

1.7 Trafikant i mørket

 

TRINN 2 GRUNNLEGGENDE KJØRETØY- OG KJØREKOMPETANSE

2.1 Førerkort og føreropplæring

2.2 Bilens oppbygging med tanke på sikkerhet og miljø

2.3 Eiers og brukers ansvar

2.4 Kjøring med tilhenger

2.5 Menneskets kapasitet og trafikkens krav

2.6 Gjøre klar for kjøring

2.7 Grunnleggende bruk av bilen i variert terreng

2.8 Grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk

2.9 Sikkerhetskontroll

2.10 Trinnvurdering jf.§7-5

 

TRINN 3 TRAFIKALT DEL

3.1 Trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger

3.2 Veg, vegoppmerking, skilt og annen regulering

3.3 Adferd i trafikken

3.4. Informasjonsinnhenting

3.5. Kjøring i bolig, tettsted og bymiljø

3.6 Kjøring i landevegsmiljø

3.7. Kjøring i kø, i tunnel og i mørket

3.8 Sikker samhandling

3.9 Trinnvurdering jf.§7-5

3.10 Sikkerhetskurs på øvingsbane

 

TRINN 4 AVSLUTTENDE KJØRING

4.1 Sikkerhetskurs på vei

4.2 Tilstrekkelig øving