Læreplan klasse A1, A2 og A

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs

1.1 Trafikkopplæringen

1.2 Trafikk og førerrollen

1.3 Mennesket i trafikken og samhandling

1.4 Trafikkopplæring, øvingskjøring og kjøreerfaring

1.5 Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp

1.6 Tiltak ved trafikkulykke

1.7 Trafikant i mørket

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse - klassene A1, A2 og A

2.1 Grunnkurs klasse A1, A2 og A 

2.2 Grunnleggende praktisk opplæring 

2.3 Trinnvurdering jf. §7-5 

Trinn 3 Trafikal del

3.1 Individuell trafikal opplæring 

3.2 Sikkerhetskurs i trafikk

3.3 Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk for klasse A2 og A

3.4 Trinnvurdering jf. §7-5

Trinn 4 Avsluttende opplæring

4.1 Sikkerhetskurs på veg 

4.2 Tilstrekkelig øving 

 

Utvidelse av førerretten fra A1 til A2

Obligatorisk kurs for utvidelse fra klasse A1 til A2

1.1 Egen kjøredyktighet

1.2 Begrepet sikkerhet

1.3 Kjøring med tyngre motorsykkel 

1.4 Tekniske kjøreferdigheter

Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk - klasse A2 og A

Sikkerhetskurs på veg klasse A2

 

Utvidelse av førerretten
obligatorisk kurs for utvidelse fra klasse A2 til A